pemilihan pengurus ranting PGRI

Guru kelas 5 SDN 2 Awar-Awar Ibu Heti Mujayaroh terpilih sebagai Ketua Ranting PAWAR (Perante Awar-Awar) PGRI kecamatan Asembagus