SD NEGERI 2 AWAR-AWAR

Telepon:0338452520

Data Guru

Table Data Tenaga Pendidik

Guru


Status Jumlah
PNS 8
GTT/GTY 0
Total 8
I II III IV Jumlah
0 0 4 1 5
Status Jumlah
Tersertifikasi 7
Tidak Sertifikasi 0
Total 7
Ijazah Jumlah
Kurang dari S1 0
S1 atau Lebih 5
Data Kosong 0
Total 5
Umur Jumlah
Kurang dari 30 Tahun 0
31 - 35 Tahun 3
36 - 40 Tahun 1
41 - 45 Tahun 0
46 - 50 Tahun 2
51 - 55 Tahun 1
Lebih dari 55 Tahun 1
Total 8
Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki 1
Perempuan 7
Total 8
NUPTK Nama Jenis Kelamin Jabatan
03607556573000XXX Siti Mutmainnah P Guru Kelas
92407676682300XXX Heti Mujayaroh P Guru Kelas
52447476503000XXX Musmunita P Guru Kelas
95507676683000XXX Siska Puspita P Guru Kelas
88347536542000XXX Jamaluddin L Guru Mapel
36607686693000XXX Indah Fitriyah P Guru Kelas
46447636643000XXX Safiatun P Guru Kelas
73467446473000XXX Surahmi P Guru Kelas

Tenaga Kependidikan


Status Jumlah
PNS 1
PTT/PTY 0
Total 1
I II III IV Jumlah
0 0 0 1 1
Status Jumlah
Tersertifikasi 1
Tidak Sertifikasi 0
Ijazah Jumlah
Kurang dari S1 0
S1 atau Lebih 1
Data Kosong 0
Total 1
Umur Jumlah
Kurang dari 30 Tahun 0
31 - 35 Tahun 0
36 - 40 Tahun 0
41 - 45 Tahun 0
46 - 50 Tahun 0
51 - 55 Tahun 1
Lebih dari 55 Tahun 0
Total 1
Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki 1
Perempuan 0
Total 1
NUPTK Nama Jenis Kelamin Jabatan
90397486512000XXX Poniman L Kepala Sekolah
;